Biogazownie

Biogazownie

Nowoczesne technologie wytwarzające i wykorzystujące biogaz, będący jednym z odnawialnych źródeł energii, pomagają z jednej strony ograniczyć emisję dwutlenku węgla w procesie produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a z drugiej strony umożliwiają zmniejszenie ilości niezagospodarowanych odpadów organicznych i odpadów zielonych. Dodatkowo, w wyniku produkcji biogazu, powstaje odpad zwany pofermentem, który może być z powodzeniem wykorzystywany w rolnictwie jako bardzo dobrej jakości nawóz. 

Do komory fermentacyjnej biogazowni, mogą trafiać różnorodne strumienie odpadów takie jak:

Wytwarzany w procesie fermentacji metanowej biogaz składający się głównie z metanu, a także dwutlenku węgla i niewielkich ilości innych gazów, może być wykorzystywany na kilka sposobów:

 

  • do produkcji energii elektrycznej w sposób ciągły (w przeciwieństwie do energii wiatrowej i słonecznej, której wielkość produkcji zależy od pogody w danym momencie)
  • do produkcji ciepła, które towarzyszy produkcji prądu w urządzeniach kogeneracyjnych
  • do produkcji chłodu za pomocą tzw. chillerów absorpcyjnych

Co możesz Zrobić dla Środowiska

Razem dla Planety

promujemy ekologiczne rozwiązania i styl życia