Audyt Energetyczny

Audyt Energetyczny

Wykonanie profesjonalnego i rzetelnego audytu energetycznego powinno być pierwszym krokiem w kierunku podjęcia wysiłków mających na celu zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych w danym budynku. Jest ono niezbędne do podjęcia prawidłowych decyzji dotyczących wszelkich prac termomodernizacyjnych, które nie tylko przyczynią się w znaczący sposób do ograniczenia niskiej emisji powodującej zjawisko smogu, ale także pozwolą na możliwie szybki zwrot z przeprowadzonych inwestycji.  

Audyt energetyczny polega na przeprowadzeniu dokładnej analizy bieżącego stanu zużycia energii w budynku i wszystkich aspektów, które na niego wpływają, a także na ocenieniu możliwych rodzajów rozwiązań poszczególnych problemów i wskazanie tych najbardziej optymalnych. Analiza ta obejmuje takie elementy i instalacje budynku jak:

  • instalacje grzewcze
  • instalacje klimatyzacyjne
  • instalacje wentylacyjne
  • instalacje ciepłej wody użytkowej
  • dachy
  • ściany
  • okna

Pod uwagę brane są również lokalne dane klimatyczne z terenu na którym znajduje się budynek, takie jak średnia temperatura powietrza i wartość promieniowania słonecznego z okresu ostatnich kilkudziesięciu lat.   

 

 

Wynikiem takiej analizy i szczegółowych obliczeń jest opis przedstawiający możliwe warianty ulepszeń, których można dokonać w budynku w celu zmniejszenia zużycia energii. Każdy taki wariant zawiera również ocenę opłacalności ekonomicznej będącą dokładną kalkulacją kosztów robót, które mają być wykonane oraz uzyskanych oszczędności po ich zakończeniu. Dzięki niej, możliwe jest obliczenie po jakim czasie inwestycja termomodernizacyjna się zwróci.

 

 

Cena audytu energetycznego jest zawsze ustalana indywidualnie i zależy od kilku podstawowych czynników takich jak: wielkości i kształt budynku, rodzaj instalacji w budynku, ewentualny zakres prac modernizacyjnych oraz dostępność dokumentacji projektowej.

Co możesz Zrobić dla Środowiska

Razem dla Planety

promujemy ekologiczne rozwiązania i styl życia