Odzysk wody szarej

Odzysk wody szarej

Mianem wody szarej określa się nieprzemysłową wodę ściekową, która jest zabrudzona głównie środkami czystości, ale nie jest zanieczyszczona silnymi środkami chemicznymi, odpadami kuchennymi ani fekaliami. W praktyce w naszych mieszkaniach i domach pochodzi ona z umywalek, pryszniców, wanien i pralek. Dzięki specjalnej instalacji do recyklingu wody szarej, można ją uzdatnić do ponownego wykorzystania w urządzeniach, które nie wymagają surowca o najwyższym stopniu czystości spełniającego standardy wody pitnej, czyli przede wszystkim do spłukiwania toalety. Można ją także wykorzystać ponownie w pralce, a nawet zasilić nią np. zraszacz ogrodowy. Inwestycja w tego typu instalację jest więc znakomitym sposobem na skuteczną ochronę coraz mniejszych zasobów wody w Polsce. 

System do odzysku i wykorzystania wody szarej posiada szereg bardzo istotnych zalet. W odróżnieniu od instalacji do pozyskiwania wody deszczowej, jego zasilanie nie zależy od zmiennych warunków atmosferycznych, jest w pełni przewidywalne i wynika jedynie z bieżącego zużycia wewnątrz budynku. Korzystając z wody szarej, nie tylko oszczędzamy cenną wodę pitną zmniejszając jej konsumpcję, ale także produkujemy mniejsze ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji. To z kolei umożliwia mniejszą ingerencję w środowisko naturalne poprzez ograniczenie ilości chemikaliów stosowanych w oczyszczalniach ścieków i do uzdatniania wody oraz potencjalne spowolnienie procesu rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej. W przypadku użycia wody szarej do podlewania roślin, można dodatkowo zmniejszyć ilość stosowanych nawozów sztucznych, gdyż zawiera ona azot i fosfor, dzięki czemu jest bardziej wartościowa dla roślin niż woda wodociągowa.   


Obecnie na rynku dostępne są zarówno proste rozwiązania do wykorzystania wody szarej jak i profesjonalne, rozbudowane systemy do jej odzysku i ponownego użycia. W każdym przypadku, najniższe koszty finansowe takich inwestycji ponosimy zawsze na etapie projektowania i powstawania budynku. Jednak z uwagi na ogromne korzyści dla środowiska i potrzebę ochrony zasobów wodnych, zdecydowanie warto podjąć się instalacji wybranego typu rozwiązania także w już istniejących mieszkaniach i domach.


Możliwości recyklingu wody szarej w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych kończą się z reguły na instalacji specjalnych filtrów, pompy i zbiornika przechwytującego wodę spływającą z umywalki, która następnie jest transportowana do spłuczki toalety. W domach jednorodzinnych, jesteśmy w stanie wykorzystać ponownie znacznie większe ilości wody, nawet do 50-60% jej całkowitego poziomu zużycia. Takie efekty daje profesjonalny system odzysku wody szarej, który w zależności od możliwości technicznych budynku, wielkości zapotrzebowania na wodę oraz budżetu jakim dysponujemy, może zostać odpowiednio zaprojektowany do naszych indywidualnych warunków i potrzeb. Zbiorniki mogą być montowane zarówno wewnątrz budynku np. w garażu lub piwnicy, jak i na zewnątrz pod powierzchnią ziemi. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest również system hybrydowy łączący zestaw do zagospodarowania wody szarej z systemem do pozyskiwania i wykorzystywania wody deszczowej, który pozwala w maksymalnym stopniu zmniejszyć ślad wodny swoim użytkownikom.

Co możesz Zrobić dla Środowiska

Razem dla Planety

promujemy ekologiczne rozwiązania i styl życia