Smog

Co jest główną przyczyną smogu ?

Jak możemy ograniczyć smog ?

Problem smogu w polsce

Problem smogu w Polsce jest tematem bardzo dobrze wszystkim znanym. Ogromna część z nas, choć w różnym stopniu, doświadcza go osobiście od wielu lat we własnych płucach w sezonie jesienno-zimowym. Jest on dla nas wyzwaniem szczególnym, gdyż w przeciwieństwie np. do suszy, czy globalnego ocieplenia, jego skutki w naszym kraju są już dzisiaj liczone przez niektórych ekspertów w dziesiątkach tysięcy ofiar śmiertelnych rocznie. Oczywiście szacunki bywają różne i nie ma możliwości ich dokładnie potwierdzić, ale nie ulega żadnej wątpliwości, że zjawisko to przyczynia się każdego roku w naszym kraju do wielu zgonów oraz wpływa bardzo negatywnie na zdrowie wielu osób. Popularność medialna problemu smogu spowodowała z jednej strony wzrost świadomości społecznej, ale z drugiej strony narosło wokół niego sporo nieprecyzyjnych przekazów. Postaramy się więc w prosty sposób wyjaśnić najważniejsze aspekty związane z tym zjawiskiem. 

czynniki wpływające na smog

Przede wszystkim na występowanie smogu w danej miejscowości czy regionie składają się trzy podstawowe czynniki spośród których tylko jeden zależy od nas – emisja zanieczyszczeń. Pozostałe dwa to niekorzystne warunki atmosferyczne oraz lokalna topografia czyli ukształtowanie terenu. Dlatego problem ten nie dotyczy jedynie dużych miast, a wielokrotnie zdarza się, że w niektórych małych miejscowościach czy wsiach w danym okresie występują znacznie wyższe stężenia szkodliwych pyłów w powietrzu niż w największych miastach kraju. Największa emisja zanieczyszczeń ma oczywiście miejsce w miesiącach zimowych z uwagi na niskie temperatury, które zmuszają nas do ogrzewania domów i budynków co dokłada się do całorocznych emisji związanych z produkcją przemysłową i transportem drogowym na danym obszarze. Jeżeli w miejscu dużej emisji zanieczyszczeń zapanuje bezwietrzna i bezchmurna pogoda sytuacja gwałtownie się pogarsza i stężenia szkodliwych pyłów w powietrzu rosną. Najgorszy scenariusz ma miejsce, gdy tworzy się zjawisko inwersji termicznej – wzrostu temperatury wraz z wysokością (zamiast odwrotnie jak to jest w normalnych warunkach) co prowadzi do blokady pionowego mieszania się powietrza w atmosferze. W takich warunkach, szkodliwe pyły, zanieczyszczenia, emitowane na niskiej wysokości (np. z kominów domów jednorodzinnych czy rur wydechowych samochodów), zamiast unosić się do wyższych partii troposfery, kumulują się w pobliżu miejsca emisji i przemieszczają jedynie w niewielkim stopniu w kierunku poziomym. Zjawisko inwersji termicznej występuje stosunkowo często w dolinach i kotlinach, dlatego np. w Krakowie położonym w dolinie Wisły, bywa ono wielokrotnie jednym z głównych winowajców fatalnej jakości powietrza podczas zimowych miesięcy.

 

Naszym celem jest jednak skupienie się na tej przyczynie występowania zjawiska smogu na którą mamy realny wpływ czyli na wielkości emisji zanieczyszczeń. Warto wiedzieć, że znaczenie ma tutaj jedynie tzw niska emisja, czyli szkodliwe pyły i gazy uwalniane do atmosfery z wysokości nie wyższej niż 40 metrów nad powierzchnią ziemi. Mogą więc to być emisje przemysłowe, komunikacyjne, ale z reguły największy udział mają emisje pochodzące z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych produkujących ciepło. Źródłem smogu nie są natomiast nigdy elektrociepłownie ani elektrownie. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, wysokość ich kominów wynosi zawsze więcej niż 100 metrów, a często więcej niż 200 metrów (najwyższe kominy w Polsce przekraczają nawet wysokość 300 metrów). Po drugie, filtry w tych kominach pochłaniają zdecydowaną większość wydobywających się z nich pyłów (ich skuteczność sięga nawet 99,7 procent).

 

Poza edukacją, chcemy również zachęcić każdego do realnego działania w zakresie własnych możliwości. Ogromny wpływ na zwalczanie problemu smogu w Polsce mogą mieć oczywiście decyzje polityczne, zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym, ale każdy z nas może również dołożyć swoją cegiełkę do tych wysiłków. Do poprawy sytuacji mogą przyczynić się przede wszystkim inwestycje, ale także nasze codzienne decyzje i nawyki.

 

Co możesz Zrobić ?
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaną przez nas listą sposobów na walkę ze smogiem w życiu codziennym.

Zobacz Również

W trosce o przyszłość

Lepsza , czystsza i Zdrowsza Planeta

Jednym z celów Ekoguru.pl jest popularyzacja i promowanie wszelkich nowych technologii przyczyniających się do poprawy jakości środowiska naturalnego .