EkoGuru to ambitna, niezależna inicjatywa mająca na celu wywarcie realnego wpływu na poprawę jakości środowiska naturalnego w Polsce, a pośrednio także na całej naszej planecie. Ten cel chcemy osiągnąć nie tylko poprzez rzetelną edukację, ale przede wszystkim dzięki skutecznemu motywowaniu wszystkich czytelników naszego portalu do praktycznego działania. Wychodzimy z założenia, że sama wiedza niewiele znaczy, jeżeli nie przekłada się na odpowiednie decyzje w życiu codziennym. 


Wyróżniamy 5 najważniejszych problemów i zagrożeń środowiskowych, które naszym zdaniem są dziś największymi wyzwaniami przed jakimi stoimy jako społeczeństwo. Staramy się wskazywać możliwe rozwiązania, które każdy z nas może stosować i przyczyniać się w ten sposób do skutecznej walki z tymi problemami. Promujemy także wiedzę o dostępnych na rynku nowych, ekologicznych technologiach, które pomagają oszczędzać zasoby naturalne, produkować czystą, odnawialną energię i chronić środowisko naturalne. 


W przeciwieństwie do wielu znanych organizacji ekologicznych, nie jesteśmy fundacją i nie prosimy o wsparcie finansowe. Nie jesteśmy też projektem wizerunkowym żadnej dużej korporacji i stronimy od pustych, górnolotnych, ekologicznych sloganów. Nie angażujemy się w politykę, gdyż uważamy, że każdemu z nas, zależy tak samo mocno na życiu w czystym środowisku, nawet jeśli różnimy się w opiniach co do sposobu w jaki należy do tego dążyć. Wierzymy, że to właśnie nasze wspólne problemy ekologiczne z którymi wszyscy się zmagamy i chęć ich rozwiązania są tym, co może nas łączyć jako społeczeństwo.

Autorzy

prof. Roman Cieśliński

prof. dr hab. – hydrolog, geograf, kierownik Zakładu Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego, autor ponad trzystu publikacji naukowych, głównie z zakresu hydrologii pojezierzy i pobrzeży południowego Bałtyku, zjawisk ekstremalnych, w tym powodzi i suszy.

prof. Dorota Matuszko

prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego – klimatolog, geograf, popularyzatorka wiedzy, autorka ponad stu publikacji naukowych, głównie z zakresu współczesnych zmian klimatu i klimatu miejskiego, oraz m.in. książki o chmurach i pogodzie.

prof. Elżbieta Wilk-Woźniak

profesor Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, biolog-hydrobiolog. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i nieco mniej popularyzatorskich. Zainteresowania: przyroda, świat i ludzie.

dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós

biolog, ekolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Instytucie Nauk o Środowisku UJ zajmuje się ekologią mikroorganizmów wodnych. Interesuje się ochroną środowiska. Autorka książki: „Osad czynny. Biologia i analiza mikroskopowa”.

prof. Mirosław Krzemieniewski

prof. dr hab. inż. specjalność inżynieria środowiska. Autor i współautor kilkuset publikacji naukowych, autor i współautor kilkudziesięciu patentów i wzorów użytkowych, promotor 12 prac doktorskich i kilkudziesięciu prac magisterskich oraz inżynierskich. 

dr Magdalena Urbaniak

z wykształcenia ekolog, jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zastosowania technologii opartych na naturze (ang. nature-based technologies), w tym bio- i fitotechnologii, dla usuwania zanieczyszczeń organicznych ze środowiska. 

dr inż. Anna Tereba

Z wykształcenia zootechnik, z zamiłowania ogrodnik. Jej zainteresowania skupiają się wokół molekularnych podstaw bioróżnorodności. Zawodowo związana z Instytutem Badawczym Leśnictwa.

dr Justyna Kierat

Biolog, ilustratorka i edukatorka przyrodnicza, autorka książki "Pszczoły miodne i niemiodne". Pracę magisterską i doktorską na temat samotnych pszczół obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

dr hab. Beata Fornal-Pieniak

Architekt krajobrazu, optymistka, mama dwójki dzieci, realizująca się zawodowo. Pracuję naukowo-dydaktycznie w Instytucie Nauk Ogrodniczych (Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Anna Michałowska

Technolog wody, inżynier środowiska i hydrolog z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym z działaniami na rzecz równowagi gruntowo-wodnej. Autorka bloga Jesteś wodą.

dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska

z wykształcenia i zawodu geolog. W swojej pracy skupia się na gospodarczym aspekcie tej dziedziny, czyli złożach kopalin i możliwościach oraz ograniczeniach ich wykorzystania. Popularyzatorka wiedzy o górnictwie i niepodważalnym znaczeniu surowców mineralnych.

dr inż Dawid Bedla

Dr inż. – inżynier środowiska, przyrodnik, pracownik Katedry Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, autor ponad czterdziestu publikacji naukowych, głównie z zakresu ekologii wód, funkcjonowania zieleni miejskiej, czy biogospodarki.

dr inż. Elżbieta Jarosińska

Hydrolog w Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej, z zamiłowania nauczyciel akademicki, a z pasji miłośnik życia opartego na wartościach w długiej podróży odkrywania siebie na nowo.

Mateusz Tomanek

Krakus zarówno z urodzenia jak i zamiłowania. Swoje miasto przemierzam głównie na rowerze starając się wprowadzać w życie racjonalne, ekologiczne rozwiązania. Miłośnik przyrody – także tej miejskiej – w jej najbardziej dzikim wydaniu. 

Wiktoria Gąska

Miłośniczka morza, długich spacerów i pieszych, górskich wędrówek. Wegetarianka, pasjonatka eksperymentów w gotowaniu, kuchnię uważam za najlepsze miejsce w domu. Ekologia i zero waste to najważniejsze nurty, którymi kieruję się w życiu. 

Julia Szafranek

Studentka dziennikarstwa chętnie wypoczywająca na łonie natury. Mam manie sadzenia drzewek na mojej działce. Interesuję się literaturą piękną. Do moich ulubionych pisarzy należą Gombrowicz, Camus i Kafka. 

 

Tomasz Martynowicz

Specjalizuje się w komunikacji wizualnej i multimediach, z pasji sięga po farby i słowo pisane. Przybrany ojciec dwóch kotów i miłośnik przyrody. Uwielbia jazdę na rowerze i literaturę psychologiczną.

Gorący zwolennik zdrowego odżywiania.

Bogusław Jastrzębski

Z zawodu dziennikarz i drukarz, z zamiłowania ojciec, mąż i biegacz.

Beata
Latos

Doktorantka w Zakładzie Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Zapalona joginka i pasjonatka zdrowej kuchni roślinnej. Kocha pracę zdalną i mieszkanie pod bieszczadzkim lasem.

Wiktor Halecki

dr inż. popularyzator wiedzy z ochrony środowiska oraz geoinformatyki, recenzent ponad 450 artykułów naukowych o międzynarodowym zasięgu.  W Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zajmuje się ekologią krajobrazu rolniczego i produkcją żywności. 

Rafał Jaworski

dziennikarz, miłośnik kawy, leśnych wędrówek i spędzania czasu z Kulturą. Docenia zalety mieszkania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie na spacer z psem można wybrać się na Pustynię Błędowską, a kawę wypić w murach jednej z wielu jurajskich warowni.

Joanna Ryńca

Minimalistka i fleksitarianka, starająca się małymi krokami ograniczyć swój wpływ na zmiany klimatu. Miłośniczka psów, ekologii i hip hopu. Swój wolny czas najchętniej spędzam czytając książki na łonie natury bądź spacerując.

Aleksandra Twardowska

Dumna studentka Ekologicznych Źródeł Energii. Miłośniczka muzyki elektronicznej oraz podróży do egzotycznych zakątków naszej planety. Od codzienności uciekam, gdy piszę wiersze i tańczę. Gdybym miała wybrać jedno miejsce byłaby to Ameryka Łacińska.

Hubert Bułgajewski

Ekspert ds. zmian klimatu specjalizujący się w klimacie Arktyki. Autor bloga "Arktyczny Lód" opisującego zmiany zachodzące na Dalekiej Północy, gdzie głównym elementem są przedstawiane raporty na temat stanu czapy polarnej Oceanu Arktycznego.