Przydomowe elektrownie wiatrowe

Przydomowe elektrownie wiatrowe

Energia wiatrowa to odnawialne źródło energii wykorzystywane przez człowieka już w czasach starożytnych w rolnictwie i żeglarstwie. Obecnie, dzięki dostępnym nowoczesnym technologiom, jesteśmy w stanie z powodzeniem wykorzystywać energię wiatru do produkcji czystej, ekologicznej energii elektrycznej. Energetyka wiatrowa kojarzy się przede wszystkim z wielkimi, przemysłowymi farmami wiatrowymi, zarówno lądowymi jak i morskimi. Często jednak, praktyczne zastosowanie znajdują także dużo mniejsze elektrownie wiatrowe, przeznaczone na potrzeby pojedynczych budynków w tym domów jednorodzinnych. 

Opłacalność inwestycyjna przydomowej elektrowni wiatrowej zależy w stosunkowo dużym stopniu od jej lokalizacji. Zdecydowanie najkorzystniejsze warunki wiatrowe panują na całym odcinku wybrzeża Morza Bałtyckiego oraz na niektórych terenach górskich i podgórskich. Bardzo korzystne warunki występują również na Suwalszczyźnie. Duża część środkowej i północno-zachodniej Polski cechuje się umiarkowanie korzystnymi warunkami wiatrowymi, natomiast większość obszaru województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego to tereny o niedostatecznej sile i częstotliwości występowania wiatru do osiągnięcia poziomu opłacalności ekonomicznej takiego przedsięwzięcia oraz odniesienia satysfakcjonujących korzyści dla środowiska naturalnego. Kluczowy jest również brak jakichkolwiek przeszkód w najbliższym otoczeniu miejsca potencjalnej inwestycji, zarówno w postaci zabudowań jak i naturalnych form ukształtowania terenu mogących wpływać znacząco na zmniejszenie siły wiatru, bądź na zmianę jego kierunku. 

Jeśli macie Państwo wątpliwości co do tego czy w regionie w którym mieszkacie jest wystarczająco wietrzny, a najbliższe otoczenie sprzyjające budowie przydomowej elektrowni wiatrowej, nasz zespół chętnie udzieli Państwu profesjonalnej porady. Analizujemy opłacalność inwestycyjną nie tylko w przypadku domów jednorodzinnych, ale także dla firm, gospodarstw rolnych, budynków użyteczności publicznej, kempingów, pól namiotowych czy nawet domów letniskowych i przyczep kempingowych.   Indywidualne warunki lokalizacyjne, poziom zużycia energii elektrycznej budynku, a także nasze własne oczekiwania i cele oraz przede wszystkim budżet jakim dysponujemy, determinują rodzaj elektrowni jaki powinniśmy wybrać, aby uzyskać optymalny poziom zwrotu inwestycji i jednocześnie przyczynić się w możliwie największym stopniu do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Podejmując decyzję o inwestycji w małą, przydomową elektrownię wiatrową, należy wziąć pod uwagę wiele kwestii i dokładnie je przeanalizować. Przydomowa elektrownia wiatrowa może być przyłączona do standardowej sieci energetycznej (on-grid) lub zostać zainstalowana jako samodzielny system energetyczny zwany systemem wyspowym (off-grid). Niezależny system wyspowy wymaga dodatkowo instalacji specjalnych akumulatorów, które umożliwią magazynowanie wytworzonej energii. Jeśli jednak przyłączymy naszą elektrownię do sieci, będziemy mieli możliwość sprzedawania do niej nadwyżek wyprodukowanej przez nas energii w okresach wietrznej pogody. Musimy zdecydować także, który rodzaj turbiny wiatrowej zastosować (o poziomej lub pionowej osi obrotu) oraz przede wszystkim jak dużą moc elektrowni chcemy wykorzystywać.


Co możesz Zrobić dla Środowiska

Razem dla Planety

promujemy ekologiczne rozwiązania i styl życia