Promienniki podczerwieni

Promienniki podczerwieni

Zastosowanie w domu promienników podczerwieni jako systemu grzewczego zastępującego konwencjonalne ogrzewanie węglowe lub jako jego uzupełnienie, to jeden z dobrych sposobów na skuteczną walkę ze smogiem. Elektryczne promienniki podczerwieni to specjalne lampy grzewcze emitujące niewidzialne dla ludzkiego oka promieniowanie podczerwone, które nie jest absorbowane przez powietrze. Ciepło dociera więc bezpośrednio do ścian, przedmiotów i ludzi znajdujących się w pomieszczeniu w taki sam sposób jak ze Słońca do powierzchni Ziemi – za pomocą promieniowania, a nie poprzez ogrzewanie powietrza jak to się dzieje w przypadku tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego.

Taki sposób przekazywania ciepła ma bardzo wiele zalet w stosunku do ogrzewania konwekcyjnego za pomocą grzejników. Przede wszystkim w przypadku promieniowania podczerwonego, straty ciepła są bardzo niewielkie, gdyż promieniowanie to nie jest pochłaniane przez powietrze przez które pochodzi, tylko trafia bezpośrednio do ludzi i przedmiotów, które faktycznie chcemy ogrzać. Im większe pomieszczenie, a także im wyższe, tym większe straty ciepła występują w przypadku ogrzewania grzejnikowego, ponieważ ogromna ilość ciepła ucieka do góry i w przestrzenie, gdzie nie jest zupełnie potrzebne. Promienniki podczerwieni możemy natomiast ustawić w dowolnym kierunku i emitować promieniowanie tylko tam, gdzie jest rzeczywiście przydatne. 

Na stosunkowo wysoką wydajność technologii promienników ciepła, wpływa także fakt, że efekt grzewczy występuje w momencie włączenia urządzenia. Systemy grzewcze oparte na tradycyjnych grzejnikach, wymagają znacznie dłuższego czasu działania, gdyż ogrzewane powietrze musi się najpierw rozejść równomiernie po całym pomieszczeniu, aby dać odczuwalny dla przebywających w nim ludzi efekt.


Z punktu widzenia ekologii, bardzo ważną zaletą ogrzewania domów jednorodzinnych za pomocą promienników ciepła (podczerwieni) jest brak efektów ubocznych w postaci niskiej emisji szkodliwych dla zdrowia pyłów i dymu, a co za tym idzie ograniczanie lokalnego zjawiska smogu. Oczywiście urządzenia te zużywają prąd, który może pochodzić np. z elektrowni węglowej i w ten sposób pośrednio przyczyniają się m.in. do powstawania efektu cieplarnianego, ale w stosunku do produkcji ciepła w domowym kotle lub piecu węglowym, efektywność spalania węgla w elektrowni jest znacząco wyższa, a dodatkowo nie powoduje tzw. niskiej emisji odpowiedzialnej za smog. Dodatkowo jeszcze większe korzyści dla środowiska możemy zapewnić poprzez inwestycję we własną instalację fotowoltaiczną, która może, przynajmniej częściowo, pokrywać zapotrzebowanie promienników podczerwieni na prąd.


Obecnie na rynku dostępnych jest coraz więcej rodzajów urządzeń wykorzystujących technologię promieniowania podczerwonego do ogrzewania pomieszczeń takich jak m.in. panele grzewcze ścienne i sufitowe czy krótkofalowe, promienniki ciepła. Pojawia się także coraz większa liczba polskich i zagranicznych producentów tego typu sprzętu. Niezwykle istotne z punktu widzenia zarówno ekologii jak i kosztów finansowych eksploatacji tych urządzeń, jest ich prawidłowy wybór pod kątem jakości, rodzaju przeznaczenia oraz odpowiedniej do potrzeb mocy grzewczej. 

Co możesz Zrobić dla Środowiska

Razem dla Planety

promujemy ekologiczne rozwiązania i styl życia