Wykorzystanie wody deszczowej

Wykorzystanie wody deszczowej

Zbieranie, magazynowanie i wykorzystywanie wody deszczowej to najważniejsza rzecz jaką każdy właściciel domu jednorodzinnego lub innego rodzaju budynku może zrobić, aby pomóc w walce z suszą w Polsce. Jest to niezwykle istotne w sytuacji, gdy wiemy, że zjawisko niedoboru wody w naszym kraju będzie narastać w przyszłości jeszcze bardziej z powodu postępujących zmian klimatu. Korzystając z wody opadowej zamiast z wody wodociągowej lub ze studni, oszczędzamy kurczące się cenne zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. Na wielu obszarach, zbieranie deszczówki ma również pozytywny wpływ w okresach intensywnych, gwałtownych opadów, gdyż ograniczając wówczas ilość wody, która trafia do przepełnionej kanalizacji, pomaga zapobiegać lokalnym podtopieniom i powodziom.

Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych w naszym kraju, różnią się dosyć znacznie w zależności od regionu. Najwyższe występują na obszarach górskich i podgórskich, a także na Pomorzu i na Warmii, a najniższe w Polsce centralnej. Na Podhalu potrafią być one nawet dwukrotnie wyższe niż np. w okolicach Poznania czy Bydgoszczy. Pomimo tak dużych różnic pomiędzy poszczególnymi regionami Polski w ilości dostępnej wody deszczowej, waga jej pozyskiwania i wykorzystywania jest podobna. Na obszarach o większych zasobach, instalacja systemu wykorzystania wody deszczowej będzie bardziej efektywna, a inwestycja bardziej opłacalna finansowo. Z kolei w miejscowościach o stosunkowo najniższych rocznych sumach opadów, które najczęściej korzystają jedynie z ujęć wód podziemnych, zbieranie deszczówki jest najbardziej cenne z punktu widzenia ekologii. Każda kropla zaoszczędzonej wody, przyczynia się bowiem do ochrony stale kurczących się zasobów wód podziemnych w tym wód głębinowych, których proces naturalnego zasilania trwa nawet kilkadziesiąt lat. 

Istnieje bardzo wiele sposobów na pozyskiwanie wody opadowej z dachu budynków, jej magazynowanie i zużywanie. Najprostsze i jednocześnie najtańsze rozwiązanie to zakup i instalacja zewnętrznego zbiornika ogrodowego na deszczówkę w którym magazynowana jest woda odprowadzana rynnami z dachu. Może ona być wykorzystywana np. do podlewania roślin w ogródku, co pozwala zaoszczędzić wodę pitną z wodociągu lub wodę ze studni zużywaną na ten cel. Taka podstawowa instalacja jest idealnym rozwiązaniem w przypadku niewielkich obiektów o bardzo małym zużyciu wody jak np. domki letniskowe czy ogródki działkowe. 


W przypadku całorocznego domu jednorodzinnego warto już jednak pomyśleć o większej inwestycji w postaci profesjonalnego systemu pozyskiwania i wykorzystywania wody deszczowej. W takich systemach stosuje się zbiorniki podziemne mogące gromadzić większe ilości wody, która przeznaczana jest nie tylko na potrzeby ogrodu, ale także do różnych celów wewnątrz budynku. Złapana w ten sposób deszczówka idealnie nadaje się do spłukiwania toalet co pochłania stosunkowo duże ilości wody, która nie musi być tak wysokiej klasy czystości jak woda pitna. Brak wapnia w wodzie deszczowej i jej kwaśny odczyn sprawiają, że znakomicie sprawdza się ona także w praniu.


Jeśli dysponujemy nieco większym budżetem, najlepszym rozwiązaniem jest instalacja rozbudowanego systemu z wykorzystaniem technologii ultrafiltracji, która umożliwia wykorzystanie deszczówki jako podstawowego źródła wody w budynku. Taka inwestycja daje zdecydowanie największe oszczędności, gdyż woda opadowa trafiająca z dachu do zbiorników może służyć jako woda pitna i być przeznaczana do wszystkich niezbędnych celów w domu. Posiadając tak zaawansowany system, nie zmarnujemy ani kropli wody, a jedynym ograniczeniem będzie ilość opadów atmosferycznych w danym okresie w regionie w którym mieszkamy. Istnieje także możliwość instalacji systemów hybrydowych łączących funkcję pozyskiwania i wykorzystania wody deszczowej z odzyskiem wody szarej. 

Co możesz Zrobić dla Środowiska

Razem dla Planety

promujemy ekologiczne rozwiązania i styl życia