marnotrawstwo żywności

Marnotrawstwo żywności w polsce

Marnotrawstwo żywności to bardzo istotny i często niedoceniany problem środowiskowy. Według badań Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) oraz Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS) z 2018 roku, statystyczny Polak marnuje rocznie około 235 kg jedzenia rocznie, co w skali całego naszego kraju daje wynik w wysokości około 9 mln ton. Pod tym względem, gorsza sytuacja panuje jedynie w czterech krajach Unii Europejskiej.

Jednym z ważnych powodów dla których warto ograniczać zjawisko marnotrawienia żywności na każdym etapie jej produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji, jest jego pośredni wpływ na wielkość całkowitej produkcji rolnej. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że im mniej żywności będzie marnowane, tym mniej z czasem trzeba będzie jej produkować. Spadek popytu przekłada się bowiem na dostosowanie wielkości podaży ze strony producentów. Wraz z malejącą produkcją, zmieni się również struktura użytkowania gruntów z korzyścią dla środowiska naturalnego. W zależności od lokalizacji danej produkcji rolnej, może to spowodować zmniejszenie skali wycinki lasów pod uprawy lub zalesienie części dawnych gruntów rolnych. To z kolei wywrze pozytywny wpływ na problem zmian klimatu.

Wielkość produkcji rolnej ma wpływ jednak nie tylko na charakter użytkowania powierzchni ziemi, ale także na ilość zużywanych zasobów wody i energii. Szacuje się, że w Polsce rolnictwo odpowiada za około 5-6% całkowitego krajowego zużycia energii. Zdecydowana większość energii wykorzystywanej w tej dziedzinie gospodarki, pochodzi z kolei z takich nośników jak olej napędowy i węgiel kamienny, których spalanie powoduje emisję do atmosfery wielu szkodliwych zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych przyczyniających się do globalnego ocieplenia. Rolnictwo jest odpowiedzialne również za około 11% całkowitego zużycia wody w Polsce, a ta wartość może w niedalekiej przyszłości gwałtownie wzrosnąć jeśli okresy suszy w naszym kraju będą nadal się wydłużać i coraz więcej upraw będzie wymagało dodatkowego nawadniania. 

problemy z produkcją żywności

Warto pamiętać, że spożywamy nie tylko produkty pochodzące z lądu, ale także ryby i owoce morza. Podstawowym problemem związanym z działalnością rybacką jest przełowienie. Szacuje się, że obecnie około 30% światowych zasobów ryb jest zagrożonych wyginięciem. Długotrwała, nadmierna eksploatacja łowisk morskich prowadzi do zniszczenia całych ekosystemów.

 

Spora część wyprodukowanej żywności, zanim trafi do końcowych odbiorców, musi być magazynowana. Z uwagi na fakt, że przechowywanie odbywa się w określonych warunkach pod względem temperatury i wilgoci, proces ten jest bardzo energochłonny, zwłaszcza w przypadku chłodni i mroźni. Większa ilość magazynowanej żywności oznacza więc większą emisję gazów cieplarnianych będącą skutkiem ubocznym wytwarzania energii potrzebnej do utrzymania prawidłowej pracy magazynów.

 

Produkcja żywności pociąga za sobą również produkcję opakowań. Oczywiście o ile świeże warzywa i owoce w sklepach najczęściej nie są sprzedawane w opakowaniach, to już zdecydowana większość pozostałych produktów spożywczych, zwłaszcza tych bardziej przetworzonych jest dostępna wyłącznie w opakowaniach. Wszelkie gotowe potrawy przygotowywane w restauracjach i zamawiane z dowozem do domu klienta, muszą również być do niego dostarczane w opakowaniu. Do każdej produkcji opakowania, niezależnie od tego z jakiego tworzywa jest wykonane, niezbędna jest odpowiednia ilość zarówno energii jak i wody.

 

Swoją cegiełkę do narastającego problemu globalnego ocieplenia, a lokalnie często także do problemu smogu, dokłada transport żywności. Jego koszt ekologiczny jest szczególnie wysoki w przypadku towarów importowanych z odległych regionów świata.

 

Bezpośrednim skutkiem marnotrawienia żywności jest przede wszystkim dodatkowa produkcja odpadów, której można uniknąć. Zalegające na wysypiskach, psujące się jedzenie wydziela do atmosfery metan – jeden z gazów cieplarnianych, który pochłania promieniowanie podczerwone znacznie silniej niż dwutlenek węgla. Odpadami stają się również różnego typu opakowania po produktach żywnościowych. Nawet jeśli uda się poddać je recyklingowi to proces wytwarzania nowych produktów również pochłonie pewne ilości energii i wody.

 

Źródłami strat artykułów spożywczych są: produkcja (ok. 11%), przetwórstwo (ok. 19%), dystrybucja (ok. 5%), gastronomia (ok. 12%) i przede wszystkim gospodarstwa domowe, które mają zdecydowanie największy udział w całej ilości marnowanej żywności – około 53%. My skupimy się na tym, na co większość z nas ma realny wpływ czyli na możliwościach zapobiegania marnotrawieniu żywności w naszych domach oraz w restauracjach.

Co możesz Zrobić ?
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaną przez nas listą sposobów na walkę z marnotrawstwem żywności na co dzień.

Zobacz Również

W trosce o przyszłość

Lepsza , czystsza i Zdrowsza Planeta

Jednym z celów Ekoguru.pl jest popularyzacja i promowanie wszelkich nowych technologii przyczyniających się do poprawy jakości środowiska naturalnego .